Korsangernes Fællesråd

Gramexmidlerne

Hvad er gramexmidlerne?

De udøvende kunstneres rettighedsgruppe i Gramex’ bestyrelse har besluttet, at en andel af rettighedsmidlerne, der er opkrævet af Gramex på vegne af musikudøverne for navnlig radiostationernes brug af udgivne lydoptagelser, anvendes til kulturelle og uddannelsesmæssige formål.


Korsangernes Fællesråd uddeler den andel af disse midler, der tilfalder korområdet.

Hvem kan søge gramexmidlerne?

De kollektive rettighedsmidler kan søges af alle udøvende kunstnere, kor og ensembler. Der kan bl.a. søges om tilskud til koncerter, musikudgivelser, studieture, turnéer, faglig dygtiggørelse, mm.


Korsangernes Fællesråd uddeler primært støtte til formål relateret til korsang og sang generelt, inden for områderne musikfremmende foranstaltninger samt faglig dygtiggørelse.

Søg Gramexmidlerne

Næste ansøgningsfrist: 1. september 2024

Det er en god idé at læse vejledningen til ansøgningsprocessen, inden du går i gang.


Du finder vejledningen her

Det Kgl. Operakor

Fordelingsudvalget

Et fordelingsudvalg nedsat af bestyrelsen efter indstilling fra medlemsforeningerne i Korsangernes Fællesråd vurderer alle ansøgninger.

Fordelingsudvalget består af personer med stor erfaring og faglig viden indenfor korområdet, og har alle omfattende kunstnerisk virke bag sig.


Al indsendt materiale behandles fortroligt.


Fordelingsudvalget består pr. 1. maj 2024 af følgende medlemmer:


Line Juul Andersen, Det Kgl. Operakor

Bolette Bruno Hansen, Den Jyske Operas Kor

Emil Lykke, DR VokalEnsemblet

Kristine Gether, DR KoncertKoret

Jens Rademacher, Foreningen af Assistenter ved Det Kgl. Operakor

Asger Lynge Petersen, Københavns Domkirkes Kantori

Jakob Skjoldborg, Ars Nova Copenhagen

For information in english - press here